Giới thiệu

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Hành trình phát triển

Đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm được đào tạo từ Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Xây Dựng Hà Nội
2005
Nghiên cứu đầu tiên về chống sét và sử lý nước
2007
Nghiên cứu hệ thống bơm nước 120m và xử lý nước sạch cho Công Trường
2008
Đối tác của Europura Phân phối Máy Lọc nước RO
2012
Đề xuất và triển khai thành công phương án đổ Bê tông khối lớn đa mác không dùng cốp pha ngăn để đổ bê tông đập tràn hoàn toàn bằng cơ giới
2014
Sáng chế king Turbine, Tubine gió thế hệ mới
2019
Thành lập công ty Công Nghệ Thanh Phong triển khai nhà thông minh Homegy
2022
Top 1 nhà phân phối thị trường Hà Nội
12-2023
Triển khai Cổng tự động, Chiếu sáng thông minh
1-2023
Trở thành đối tác triển khai BMS và Smart Cty
6-2023
Hoàn thiện các sáng chế của Thanh Phong
2025
Bảo vệ thành công sáng chế Kingturbine,
2027
Thương mại một số sản phẩm Sáng chế của Thanh Phong
2030
2005
Đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm được đào tạo từ Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Xây Dựng Hà Nội
2007
Nghiên cứu đầu tiên về chống sét và sử lý nước
2008
Nghiên cứu hệ thống bơm nước 120m và xử lý nước sạch cho Công Trường
2012
Đối tác của Europura Phân phối Máy Lọc nước RO
2014
Đề xuất và triển khai thành công phương án đổ Bê tông khối lớn đa mác không dùng cốp pha ngăn để đổ bê tông đập tràn hoàn toàn bằng cơ giới
2019
Sáng chế king Turbine, Tubine gió thế hệ mới
2022
Thành lập công ty Công Nghệ Thanh Phong triển khai nhà thông minh Homegy
12-2023
Top 1 nhà phân phối thị trường Hà Nội
1-2023
Triển khai Cổng tự động, Chiếu sáng thông minh
6-2023
Trở thành đối tác triển khai BMS và Smart Cty
2025
Hoàn thiện các sáng chế của Thanh Phong
2027
Bảo vệ thành công sáng chế Kingturbine,
2030
Thương mại một số sản phẩm Sáng chế của Thanh Phong

CHỨNG NHẬN

Đối tác và nhà cung cấp